FKBo, Föreningen Kommunalt Bostadsanpassning, är en yrkesförening som organiserar personer i kommunerna som arbetar med bostadsanpassningsbidrag. Föreningen har idag ca 440 medlemmar från ca 240 kommuner i landet.
Vi anordnar utbildningskonferenser för medlemmar en gång per år. Konferensernas innehåll speglar teman som information om olika funktionsnedsättningar, information om upphandling eller om nya regler samt diskussioner handläggarna emellan om aktuella frågor. Vi genomför också en stor årskonferens med utställning. Vi följer utvecklingen inom bostadsanpassningsområdet och informerar medlemmarna om nyheter och aktuella frågor. Föreningen har regelbundna kontakter med Boverket och Socialdepartementet.
Föreningen utgör en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan handläggare.
Vill du bli medlem (avgiften är fn 100 kr/år) kan du hämta en ansökningsblankett genom menyn till vänster på sidan. Fyll i den och skicka till medlemsregisterföraren. Vill du veta mer kan du ta kontakt med medlemsregisterföraren på telefon eller säkrast på E-post. Kontaktuppgifterna når du genom att klicka på Om FKBo i menyn.

Är du medlem, men har glömt användarnamn och lösenord, så kan du få dem igen genom att E-posta till medlemsregisterföraren eller sekreteraren.