Utbildningskonferens med utställning, våren 2020

Vårkonferens med mässutställning kommer att hållas på Malmö Arena den 22-23 april 2020 med uppstartsmiddag på kvällen den 21:a.