FKBos styrelse fattade den 22 juni 2020 beslutet att ställa in höstens utbildningskonferens på grund av osäkerheten som finns kring om det kommer tillåtas folksamlingar över 50 personer i höst. Bokningen vi hade på Clarion Hotell Arlanda för konferensen innebar att vi var tvungna att lämna besked innan 1 juli. FKBo hade annars fått stå för stora delar av kostnaden som konferensen skulle kostat, vilket styrelsen tyckte skulle bli för stora kostnader om de fortsatta restriktionerna om folksamlingar kommer fortsätta att gälla.

Men ha förtröstan, vi jobbar för fullt med att ta fram ett annat koncept för att ändå kunna ha vårt årsmöte som vi bedömer är nödvändigt att vi genomför. I samband med detta årsmöte håller vi på att försöka ordna med ett par föreläsningar som även de kommer att sändas via webben, så boka den 21 oktober i era kalendrar. Mer info kommer efter sommaren.

FKBos styrelse