Detta år har inte varit ett vanligt år, vi utmanas och tränas i att ständigt tänka nytt och utanför boxen, i yrkeslivet men även i privatlivet. En sak som jag i egenskap av ordförande i FKBo funderat över i några år, men inte riktigt bestämt mig för, förrän just idag, är att försöka skriva ett ”Ordförande har ordet” inlägg på vår hemsida lite nu och då. Vad dessa inlägg kommer att innehålla får jag se, men jag tänker mig att det i första hand kommer handla om saker som jag i egenskap av ordförande eller styrelsens övriga representanter vill förmedla till er medlemmar. 

Vi hade för en månad sedan vår första digitala utbildningskonferens. Denna konferens var som alla andra tidigare konferenser i FKBos regi planerad att hållas IRL, men vi fick ställa om och tänka nytt. Det kändes viktigt för oss att ändå kunna ge er  möjlighet till lite kunskapspåfyllnad inom vårt område då vi vet att detta är en stor bristvara, vi behövde  få träffas även om det var via andra kanaler än den vanliga. 

Att planera och hålla i en digital utbildningskonferens på det sätt som vi gjorde, när man aldrig har gjort  det förut är utmanande och ett annorlunda sätt att förmedla kunskap på. Att stå och prata rakt ut i luften  i ett ljuddämpat rum, där jag är helt ensam förutom kameror, mikrofon och mängder av varma  strålkastare, inte ha ögonkontakt med någon, inte se hur ni reagerar genom kroppsspråk, ansiktsmimik  och energi i rummet, det om något är svårt och väldigt utmanande. 

Glädjande nog kan jag utifrån resultatet på utvärderingen från utbildningskonferens 21 oktober 2020, konstatera att det aldrig varit så många som svarat på enkäten, till dags datum är det 225 personer av 325  anmälda som svarat. En verklig eloge till er alla som tagit er tid att svara då era svar och kommentarer är  mycket viktiga för oss i vårt arbete med planering och förbättringar för framtida utbildningskonferenser. 

Det styrelsen sett genom de senaste årens utvärderingar av utbildningskonferenserna är att ett generationsskifte har pågått och pågår inom vår yrkesgrupp de senaste åren. Utav dem som svarat på  höstens konferens är det 30 % som arbetat i mindre än tre år, 22% i tre-fem år, 21% i mellan fem-tio år  och 27 % har arbetat i mer än 10 år som handläggare. Detta är mycket viktig information till oss när vi  planerar utbildningskonferensernas innehåll. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att 97 % av er var väldigt nöjda med att delta digitalt på konferensen,  även om det finns många kommentarer som uttrycker en stor saknad av att inte kunna ses IRL! Nästan  100 % svarade att ni gillade föreläsningen om ALS och 85 % av er uppskattade Boverkets dragning. Här har  vi kunnat läsa många kommentarer om att ni som vanligt önskar längre passa av Boverket. Som det ser ut  idag så är det Boverket själva som helt styr hur långa pass de vill ha till sitt förfogande på våra  utbildningskonferenser. Tittar vi bakåt i tiden deltog Boverket endast på en av två konferenser per år och  nu är det en självklarhet att de deltar på båda och det uppskattar vi alla.  

Hur våra konferenser och upplägg kommer att se ut i framtiden får vi se, men som det ser ut idag är  Malmömässan bokad till vårens utbildningskonferens, utställare har redan hört av sig, vilket gläder oss. Vi hoppas kunna utföra den på plats i Malmö, även om det i skrivande stund ser mörkt ut. Det är långt kvar  till slutet av april 2021, mycket kan hända till dess vad gäller Covid-19 och våra möjligheter att ses fysiskt.  Om det kommer finnas möjlighet att följa konferensen i Malmö även digitalt får även det tiden utvisa. 

Nästa vecka kommer FKBos nya styrelse att ha möte och påbörja en diskussion och fundera kring  utformningen av framtida utbildningskonferenser. 

På återhörande,

20201122

Jenny Björnström Ordförande FKBo