Det nya året med Covid-19 i spetsen har fortsatt att utmana oss både på våra arbetsplatser, som för många av oss blivit i våra egna hem och i privatlivet.

En digital årskonferens är i antågande som du förhoppningsvis fått en inbjudan till eller sett här på hemsidan, med start den 27 april. Ett spännande och fullspäckat program med workshopinslag som jag och många med mig ser mycket fram emot.

Vi har de senaste veckorna fått ett stort antal ansökningar om medlemskap i vår förening från handläggare som tidigare inte varit medlemmar, det känns jättekul! Hjärtligt välkommen!

På förekommen anledning vill jag lyfta fram vilken roll och vad syftet med vår förening är, vilket även framgår av våra stadgar;
– Föreningen har till uppgift att verka för kompetensuppbyggnad för landets handläggare som är medlemmar i föreningen vad gäller handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
– Föreningen får inte bedriva facklig eller politisk verksamhet, vilket också medför att vi inte ska driva opinion. Detta i sin tur medför att styrelsen som representanter för medlemmarna inte deltar i debatter eller andra forum.
– Föreningen är också en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan handläggare, vilket också tydligt framgår när man går in på anslagstavlan och läser de olika inlägg med funderingar kring
ärenden som skrivs där. Om ni inte redan sett det så går det att prenumerera på att få inläggen skickade till dig på mail, ett bra sätt att följa med i vad som diskuteras och funderas över.

Det var allt för nu, hoppas vi ses på årskonferensen den 27 och 28 april!

/Jenny Björnström
Ordförande FKBo