Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och att analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. Anledningen är bland annat att antalet ansökningar har minskat sedan 2015.

Läs mera här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/boverket-ska-utvardera-lagen-om-bostadsanpassningsbidrag/