FKBos styrelse fattade den 22 juni 2020 beslutet att ställa in höstens utbildningskonferens på grund av osäkerheten som finns kring om det kommer tillåtas folksamlingar över 50 personer i höst. Bokningen vi hade på Clarion Hotell Arlanda för konferensen innebar att vi var tvungna att lämna besked innan 1 juli. FKBo hade annars fått stå för stora delar av kostnaden som konferensen skulle kostat, vilket styrelsen tyckte skulle bli för stora kostnader om de fortsatta restriktionerna om folksamlingar kommer fortsätta att gälla.

Men ha förtröstan, vi jobbar för fullt med att ta fram ett annat koncept för att ändå kunna ha vårt årsmöte som vi bedömer är nödvändigt att vi genomför. I samband med detta årsmöte håller vi på att försöka ordna med ett par föreläsningar som även de kommer att sändas via webben, så boka den 21 oktober i era kalendrar. Mer info kommer efter sommaren.

FKBos styrelse

Idag har FKBos styrelse beslutat att ställa in årets utbildningskonferens med utställning och årsmöte den 22-23 april 2020 i Malmö på Malmömässan med anledning av Covid -19 (Coronavirus,) för att minska spridning, även om det idag inte finns något nationellt förbud mot tillställningar under 500 deltagare. Ni som anmält er kommer automatiskt att avbokas och kreditfakturor kommer att skickas ut. Nästa konferens kommer att äga rum den 21-22 oktober 2020 på Arlanda Clarion Hotell då även årsmöte kommer att hållas. Höstens konferens kommer inte innehålla någon utställning.

FKBos styrelse  gm Jenny Björnström ordförande

FKBo följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för större sammankomster.

Aktuell information angående vårens konferens kommer läggas upp på vår hemsida så snart vi vet mer.