Hej,

I vanliga fall hade du i dagarna fått en inbjudan med program till FKBos utbildningskonferens, men vi lever inte i någon vanlig tid än.

Men lugn, bara lugn, det blir självklart en konferens och vi satsar på en fysisk sådan. Däremot så har vi valt att skjuta fram konferensen en dryg månad, vilket ökar chanserna till att fler kan delta fysiskt.

Konferensen kommer gå av stapeln den 23 – 24 november på Clarion Hotel på Arlanda.

En inbjudan med program kommer att skickas inom kort, vi jobbar just nu intensivt med detaljerna så att allt går i lås och blir så bra det bara kan bli. Vi vet att det är en mycket efterlängtad konferens.

Så med andra ord, ”save the date” 23 – 24 november, och kanske även den 22 november om du har längre resväg.

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens direktiv vid tidpunkten, samt att vi har Corona säkrat anläggningen. Det innebär att vi har en större lokal så man inte sitter så tätt, även till måltiderna så kommer det finnas gott om plats.

Samtidigt så vill jag även påminna om årskonferensen till våren, med en efterlängtad utställning, där ni får chans att träffas och prata, klämma, känna och testa olika produkter som rekommenderas vid anpassningar.  Konferensen kommer att förläggas i Malmö den 6 – 7 april 2022.

Självklart hoppas jag att vi ses redan den 23 november!

Jenny Björnström
ordförande FKBo

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och att analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. Anledningen är bland annat att antalet ansökningar har minskat sedan 2015.

Läs mera här:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/boverket-ska-utvardera-lagen-om-bostadsanpassningsbidrag/

Det nya året med Covid-19 i spetsen har fortsatt att utmana oss både på våra arbetsplatser, som för många av oss blivit i våra egna hem och i privatlivet.

En digital årskonferens är i antågande som du förhoppningsvis fått en inbjudan till eller sett här på hemsidan, med start den 27 april. Ett spännande och fullspäckat program med workshopinslag som jag och många med mig ser mycket fram emot.

Vi har de senaste veckorna fått ett stort antal ansökningar om medlemskap i vår förening från handläggare som tidigare inte varit medlemmar, det känns jättekul! Hjärtligt välkommen!

På förekommen anledning vill jag lyfta fram vilken roll och vad syftet med vår förening är, vilket även framgår av våra stadgar;
– Föreningen har till uppgift att verka för kompetensuppbyggnad för landets handläggare som är medlemmar i föreningen vad gäller handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
– Föreningen får inte bedriva facklig eller politisk verksamhet, vilket också medför att vi inte ska driva opinion. Detta i sin tur medför att styrelsen som representanter för medlemmarna inte deltar i debatter eller andra forum.
– Föreningen är också en mötesplats för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan handläggare, vilket också tydligt framgår när man går in på anslagstavlan och läser de olika inlägg med funderingar kring
ärenden som skrivs där. Om ni inte redan sett det så går det att prenumerera på att få inläggen skickade till dig på mail, ett bra sätt att följa med i vad som diskuteras och funderas över.

Det var allt för nu, hoppas vi ses på årskonferensen den 27 och 28 april!

/Jenny Björnström
Ordförande FKBo

Styrelsen för FKBo har beslutat att vårens utbildningskonferens och årsmöte kommer anordnas digitalt den 27-28 April. Mer information och inbjudan kommer senare.

Detta år har inte varit ett vanligt år, vi utmanas och tränas i att ständigt tänka nytt och utanför boxen, i yrkeslivet men även i privatlivet. En sak som jag i egenskap av ordförande i FKBo funderat över i några år, men inte riktigt bestämt mig för, förrän just idag, är att försöka skriva ett ”Ordförande har ordet” inlägg på vår hemsida lite nu och då. Vad dessa inlägg kommer att innehålla får jag se, men jag tänker mig att det i första hand kommer handla om saker som jag i egenskap av ordförande eller styrelsens övriga representanter vill förmedla till er medlemmar. 

Vi hade för en månad sedan vår första digitala utbildningskonferens. Denna konferens var som alla andra tidigare konferenser i FKBos regi planerad att hållas IRL, men vi fick ställa om och tänka nytt. Det kändes viktigt för oss att ändå kunna ge er  möjlighet till lite kunskapspåfyllnad inom vårt område då vi vet att detta är en stor bristvara, vi behövde  få träffas även om det var via andra kanaler än den vanliga. 

Att planera och hålla i en digital utbildningskonferens på det sätt som vi gjorde, när man aldrig har gjort  det förut är utmanande och ett annorlunda sätt att förmedla kunskap på. Att stå och prata rakt ut i luften  i ett ljuddämpat rum, där jag är helt ensam förutom kameror, mikrofon och mängder av varma  strålkastare, inte ha ögonkontakt med någon, inte se hur ni reagerar genom kroppsspråk, ansiktsmimik  och energi i rummet, det om något är svårt och väldigt utmanande. 

Glädjande nog kan jag utifrån resultatet på utvärderingen från utbildningskonferens 21 oktober 2020, konstatera att det aldrig varit så många som svarat på enkäten, till dags datum är det 225 personer av 325  anmälda som svarat. En verklig eloge till er alla som tagit er tid att svara då era svar och kommentarer är  mycket viktiga för oss i vårt arbete med planering och förbättringar för framtida utbildningskonferenser. 

Det styrelsen sett genom de senaste årens utvärderingar av utbildningskonferenserna är att ett generationsskifte har pågått och pågår inom vår yrkesgrupp de senaste åren. Utav dem som svarat på  höstens konferens är det 30 % som arbetat i mindre än tre år, 22% i tre-fem år, 21% i mellan fem-tio år  och 27 % har arbetat i mer än 10 år som handläggare. Detta är mycket viktig information till oss när vi  planerar utbildningskonferensernas innehåll. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att 97 % av er var väldigt nöjda med att delta digitalt på konferensen,  även om det finns många kommentarer som uttrycker en stor saknad av att inte kunna ses IRL! Nästan  100 % svarade att ni gillade föreläsningen om ALS och 85 % av er uppskattade Boverkets dragning. Här har  vi kunnat läsa många kommentarer om att ni som vanligt önskar längre passa av Boverket. Som det ser ut  idag så är det Boverket själva som helt styr hur långa pass de vill ha till sitt förfogande på våra  utbildningskonferenser. Tittar vi bakåt i tiden deltog Boverket endast på en av två konferenser per år och  nu är det en självklarhet att de deltar på båda och det uppskattar vi alla.  

Hur våra konferenser och upplägg kommer att se ut i framtiden får vi se, men som det ser ut idag är  Malmömässan bokad till vårens utbildningskonferens, utställare har redan hört av sig, vilket gläder oss. Vi hoppas kunna utföra den på plats i Malmö, även om det i skrivande stund ser mörkt ut. Det är långt kvar  till slutet av april 2021, mycket kan hända till dess vad gäller Covid-19 och våra möjligheter att ses fysiskt.  Om det kommer finnas möjlighet att följa konferensen i Malmö även digitalt får även det tiden utvisa. 

Nästa vecka kommer FKBos nya styrelse att ha möte och påbörja en diskussion och fundera kring  utformningen av framtida utbildningskonferenser. 

På återhörande,

20201122

Jenny Björnström Ordförande FKBo

FKBos styrelse fattade den 22 juni 2020 beslutet att ställa in höstens utbildningskonferens på grund av osäkerheten som finns kring om det kommer tillåtas folksamlingar över 50 personer i höst. Bokningen vi hade på Clarion Hotell Arlanda för konferensen innebar att vi var tvungna att lämna besked innan 1 juli. FKBo hade annars fått stå för stora delar av kostnaden som konferensen skulle kostat, vilket styrelsen tyckte skulle bli för stora kostnader om de fortsatta restriktionerna om folksamlingar kommer fortsätta att gälla.

Men ha förtröstan, vi jobbar för fullt med att ta fram ett annat koncept för att ändå kunna ha vårt årsmöte som vi bedömer är nödvändigt att vi genomför. I samband med detta årsmöte håller vi på att försöka ordna med ett par föreläsningar som även de kommer att sändas via webben, så boka den 21 oktober i era kalendrar. Mer info kommer efter sommaren.

FKBos styrelse

Idag har FKBos styrelse beslutat att ställa in årets utbildningskonferens med utställning och årsmöte den 22-23 april 2020 i Malmö på Malmömässan med anledning av Covid -19 (Coronavirus,) för att minska spridning, även om det idag inte finns något nationellt förbud mot tillställningar under 500 deltagare. Ni som anmält er kommer automatiskt att avbokas och kreditfakturor kommer att skickas ut. Nästa konferens kommer att äga rum den 21-22 oktober 2020 på Arlanda Clarion Hotell då även årsmöte kommer att hållas. Höstens konferens kommer inte innehålla någon utställning.

FKBos styrelse  gm Jenny Björnström ordförande

FKBo följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för större sammankomster.

Aktuell information angående vårens konferens kommer läggas upp på vår hemsida så snart vi vet mer.

Har ni problem med att logga in eller förstå det nya intranätet?

Prova först att logga in här. Använd de uppgifter du fått på mailen. Kopiera EJ lösenordet utan skriv in det. Fungerar det inte så begär ett nytt lösenord med den mailadress du använder.

Kommer du ändå inte in så maila erik@eriklindberg.com med dina frågor.