Inga mellanslag eller tecken. Endast bokstäver och siffror.
Jag godkänner härmed nedanstående medlemskap i Föreningen Kommunal Bostadsanpassning, FKBo, och godkänner samtidigt nedanstående:

Vad är personuppgifter? En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som person.

Vad använder vi dina uppgifter till? Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra vårt föreningsarbete. Från att du registrerar dig som medlem tills du begär utträde eller blir struken som medlem exempelvis på grund av obetald medlemsavgift.

Vilka uppgifter sparar vi? Vi sparar de uppgifter du ger oss när du:
  • registrerar dig som medlem i FKBo
  • gör ett inlägg under anslagstavlan
  • använder tjänster för prenumerationer och bevakningar
Vi sparar dina uppgifter så länge som du är medlem i FKBo.

Hur hanterar vi dina uppgifter? Vi är personuppgiftsansvariga och ser till:
  • att ha ett tydligt syfte varför vi hanterar och sparar dina personuppgifter
  • att begränsa tiden dina uppgifter sparas
  • att du kan få information om vad som är sparat under din profil
Som en del av vårt föreningsarbete skickar vi din mejladress till de företag som annonserar på FKBo:s hemsida och är anslutna till FKBo. Vi kommer därför att teckna avtal med dessa företag där de måste försäkra att de också hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Inga mejladresser kommer att delges förrän avtal är undertecknat.

Registerutdrag Som medlem har du rätt att när som helst begära att få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du kan själv logga in och gå in under din profil för att se dessa uppgifter.

Frågor Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta medlemsansvarig Katarina Lindberg på tfn 0709-342373 eller katarina.lindberg@malmo.se