Inga mellanslag eller tecken. Endast bokstäver och siffror.
Jag ansöker härmed om medlemskap i Föreningen Kommunal Bostadsanpassning, FKBo, och godkänner samtidigt att ovanstående uppgifter införes i medlemsregistret på FKBo:s hemsida www.fkbo.se.