Jenny Björnström

Jenny Björnström

Ordförande

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Ingrid Norling

Ingrid Norling

Vice ordförande

Halmstad kommun
Fastighetskontoret Box 153
301 05 Halmstad

 Anne-Lie Bärzén

Anne-Lie Bärzén

Sekreterare

Helsingborg Kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Mats Phersson

Mats Phersson

Kassör

Linköpings Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Bostadsanpassning
581 81 Linköping

Christina Bregell

Christina Bregell

Programansvarig

Göteborg stad
Postgatan 10
Box 2258
403 14 Göteborg

Karin Oskarsson

Karin Oskarsson

Ledamot

Piteå Kommun
Bostadsanpassning Äldreomsorgen
Bäckgatan 3 B
941 48 Piteå

Ewa Salomonsson

Ewa Salomonsson

Ledamot

Örebro kommun
Olof Palmes torg 1 A,
702 22, Örebro

Postadress: Box 34670, 701 35, Örebro

Mehmet Öztomsuk

Mehmet Öztomsuk

Suppleant

Vård- och omsorgsförvaltningen
Rådhusgatan 8
745 31 Enköping

Helene Jämtbäck

Helene Jämtbäck

Suppleant

Järfälla Kommun
Enheten funktionsnedsättning