Jenny Björnström

Jenny Björnström

Ordförande

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Ingrid Norling

Ingrid Norling

Vice ordförande

Halmstad kommun
Fastighetskontoret Box 153
301 05 Halmstad

 Anne-Lie Bärzén

Anne-Lie Bärzén

Sekreterare

Helsingborg Kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Mats Phersson

Mats Phersson

Kassör

Linköpings Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Bostadsanpassning
581 81 Linköping

Katarina Lindberg

Katarina Lindberg

Medlemsansvarig

Malmö Stadsbyggnadskontor
Enheten för bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet
August Palms plats 1
205 80 Malmö

Lars-Ove Gustafsson

Lars-Ove Gustafsson

Utställaransvarig

Luleå kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
971 85 Luleå

Christina Bregell

Christina Bregell

Programansvarig

Göteborg stad
Postgatan 10
Box 2258
403 14 Göteborg

Ewa Salomonsson

Ewa Salomonsson

Ledamot

Örebro kommun
Olof Palmes torg 1 A,
702 22, Örebro

Postadress: Box 34670, 701 35, Örebro

Karin Oskarsson

Karin Oskarsson

Ledamot

Piteå Kommun
Bostadsanpassning Äldreomsorgen
Bäckgatan 3 B
941 48 Piteå