Jenny Björnström

Jenny Björnström

Ordförande

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

Ingrid Norling

Ingrid Norling

Vice ordförande

Halmstad kommun
Fastighetskontoret Box 153
301 05 Halmstad

 Anne-Lie Bärzén

Anne-Lie Bärzén

Sekreterare
Mats Phersson

Mats Phersson

Kassör
Åsa Miranda

Åsa Miranda

Suppleant

Tyresö kommun

Marie Hortlund

Marie Hortlund

Suppleant

Nynäshamn kommun

Therese Lundh

Therese Lundh

Ledamot

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen

Mehmet Öztomsuk

Mehmet Öztomsuk

Ledamot

Vård- och omsorgsförvaltningen
Rådhusgatan 8
745 31 Enköping

Helene Jämtbäck

Helene Jämtbäck

Programansvarig

Järfälla Kommun
Enheten funktionsnedsättning